افتتاح شرکت

مرکز توسعه ی مهارت های مهندسی ژئوماتیک ایران از سال 1394 در زمینه های مختلف علوم مکانی فعالیت کرده است اما در سال 1399 به صورت رسمی فعالیت خود را در مرکز نوآوری دانشگاه تهران آغاز کرده است.این مرکز بر اساس تیم تخصصی خود و با نگاه به چشم انداز متعالی و با توجه به ارزش ها ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی و مهندسی و فراتر از آن، با همکاری بهترین مهندسین علوم مکانی تراز اول از دانشگاه های برتر آماده‏ ی ارایه خدمات به کاربران عزیز می باشد.

اهداف

مهمترین اهداف این مرکز شامل مواردی همچون، کارآفرینی و توسعه‏ اپلیکیشن‏های مکانی، انجام پروژه های فردی و سازمانی، توسعه‏ ی PPGISدر ایران، برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی برای علوم مکانی و زبان های برنامه نویسی تخصصی، توسعه ‏ی زیرساخت داده های مکانی کشور،ساخت آموزش در زمینه علوم مکانی(نقشه برداری،سنجش از دور، GIS…) و …. می باشد.

فهرست